حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری کوت سید نعیم

کارگران شهرداری “کوت سیدنعیم” از توابع دشت آزادگان روز چهارشنبه 13 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری کوت سید نعیم با برپایی این تجمع خواستار پرداخت  7 ماه دستمزد معوقه خود شدند. یکی از کارگران به نمایندگی از سایر همکاران خود می گوید، در این شرایط اقتصادی و افزایش روزافزون قیمت کالاها عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده و این درحالی است که علیرغم شیوع کرونا این کارگران بدون هیچ امکانات پیشگیری به کار خود ادامه می دهند.