حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

تعدادی از کارگران شهرداری کوت عبدالله روز دوشنبه 10 آبان ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ایی خود در مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند.

از قرار معلوم، شهردار کوت عبدالله در روزهای اخیر تغییر کرده است و شهردار جدید به کارگران وعده داده بود تا پنج شنبه هفته گذشته ، یک ماه از دستمزد معوق به حساب کارگران پرداخت شود. ولی تاکنون هیچ دستمزدی به حساب آنان واریز نشده است. یکی دیگر از مشکلات کارگران، عدم واریز کامل حق بیمه‌ها به حساب تامین اجتماعی است، شهرداری قبلی و پیمانکار به بهانه اعتراضات کارگران، حق بیمه برخی ماه‌ها از جمله تیرماه را فقط ده روز رد کرده‌اند.