حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

کارگران شهرداری یاسوج  روز پنجشنبه 14 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و  عیدی خود  و همچنین کارکردن بدون تجهیزات بهداشتی لازم برای جلوگیری از ابتلا به کووید 19 دست به اعتراض زدند.

یکی از کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج در همین خصوص می گوید، حدود 66 کارگر فضای سبز هستند که از آبان ماه سال گذشته تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند و حقوق کارگران هم طبق حقوق پایه وزارت کار پرداخت ‌نمی شود.  این کارگر در رابطه با توزیع ماسک و دستکش در شرایط بحرانی ویروس کرونا، گفت: تاکنون ماسک و دستکش بین کارگران فضای سبز توزیع نشده و کارگران همچنان در شرایط شیوع سریع ویروس کرونا در حال کار می باشند.