حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

روز یکشنبه 25 خردادماه،جمعی از کارگران شهرداری یاسوج نسبت به عدم دریافت حقوق های معوقه چندین ماه خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض،کارگران سازمان‌های شهرداری یاسوج ۳ تا ۸ ماه مطالبات مزدی دارند.لازم به ذکر است،شهردار یاسوج بارها برای رفع مشکلات کارگران شهرداری وعده داد و مقرر شد بود که دو سوم معوقات کارگران تا اسفند ۹۸ پرداخت شود،که تاکنون این مورد محقق نشده است.