حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهرداری یاسوج

شماری از کارگران شهرداری یاسوج روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگران با بیان اینکه در حال حاضر جدا از معوقات مزدی، شهرداری هنوز عیدی سنوات سال گذشته را به کارگران پرداخت نکرده  است، افزود: در این خصوص به اداره کار شکایت کرده‌اند و شهرداری موظف به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان به هر کارگر شده است. ولی شهرداری از پرداخت این مبلغ خودداری می ورزد.