حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شهردای منطقه ۳ خرم آباد

کارگران شهردای منطقه ۳ خرم آباد روز دوشنبه ۲ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران شش ماه حقوق، مزایا و حق بیمه پرداخت نشده دارند. به گفته کارگران، شهرداری به بهانه نداشتن درآمد از زیر بار پرداخت حقوق کارگران شانه خالی می‌کند. آنه اعلام کرده اند در صورت عدم پرداخت مطالباتشان تا قبل از سال نو، دست به اعتصاب خواهند زد.