حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران شید دانه غرب ایلام

کارگران واحد تعطیل شده شید دانه غرب واقع در ایلام روز چهارشنبه 21 تیر ماه با خواست بازگشیایی کارخانه و بازگشت به کار خود دست به اعتراض زدند.

تعدادی از کارگران سابق واحد تعطیل شده «شید دانه غرب» نسبت به تعلل برای راه‌اندازی این واحد تولیدی که در زمینه تولید خوراک دام وآبزیان فعالیت داشت، اعتراض کرده کرده و می گویند: این کارخانه که چندین سال است با مشکل روبرو شده، در حال حاضر هیچ فعالیتی ندارد حال آنکه براساس وعده‌های مسئولان باید راه‌اندازی می‌شد. آنها می گویند بیش از شش سال از تعطیلی کامل کارخانه «شید دانه غرب» به دلیل مشکلات مالی می‌گذرد اما تاکنون هیچ مسئولی به صورت جدی پیگیر بازگشایی این کارخانه بزرگ نشده‌است.