حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران صنعت نفت

اعتراض کارگران رسمی صنعت نفت که از چند روز پیش تاکنون با برپایی تجمع در محل کار خود خواستار رسیدگی مقامات به مشکلات و پاسخگویی به خواسته هایشان هستند، همچنان ادامه دارد.

این کارگران با برپایی تجمع خواستار، “پیگیری ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اعمال افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان، تعدیل مدرک پرسنل رسمی که قبل از بخشنامه جدید اشتغال به تحصیل بودند، عدم افزایش وام مسکن پرسنل در چند سال اخیر با توجه به تورم چند برابری، پرداخت حق مرزی ماده 112 قانون، اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت، اصلاح نحوه پرداخت حقوق کارکنان ورودی سال 92؛ اعلام درصد شایستگی کارکنان مربوط به سال 92 در ماه‌های آغازین سال و افزایش مبلغ کارتهای نفت کارکنان در سال99” شدند.