حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ضدعفونی کننده شرکت واحد اتوبوسرانی کشور

روز دوشنبه 23 تیرماه،کارگرانی که کار ضدعفونی اتوبوس‌های شرکت واحد را در شهرهای مختلف برعهده دارند،نسبت به شرایط بد شغلی و پایین بودن سطح دستمزدهایشان دست به اعتراض زدند.

بنا به گزارش منتشره،بعد از آمدنِ ویروس کرونا،شرکت‌های پیمانکاری در شهرهای مختلف وظیفه‌ی ضدعفونی کردنِ اتوبوس‌های داخل شهری را برعهده گرفتند. این شرکت‌ها نیروهایی را استخدام کردند که هر کدام در روز مسئول ضدعفونی چندین اتوبوس هستند.خواسته‌ی کارگران معترض، نظارت مجموعه‌ی شهرداری بر عملکرد کارگران پیمانکاری زیرمجموعه‌ی خود است. آنها می‌گویند: کارگرانی که چنین کار دشواری را برعهده دارند باید از سطح مناسبی از مزایای مزدی برخوردار باشند و دستمزدشان به موقع پرداخت شود؛ در ضمن باید بر حجم کار کارگران نظارت شود؛ برخی شرکت‌ها یک کار بسیار سنگین را با تعداد کم کارگر به انجام می‌رسانند و این رویه، به کارگران فشار زیادی وارد می‌آورد.