حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان

کارگران و پرسنل طرح آبرسانی به دشت سیستان روز شنبه 17 آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان تجمع کردند.

از قرار معلوم ، پس از ماه ها اعتراض و تجمع کارگران و پرسنل جهادنصر همدان، از شرکت های وابسته به طرح ۴۶هزار هکتاری آبرسانی به دشت_سیستان، جهادکشاورزی بلوچستان و تنها نیمی از حقوق ۹ماهه این کارگران را پرداخت کرد و از پرداخت باقی حقوق امتناع می کند. کارگران معترض که در این شرایط اقتصادی نابسامان در وضعیت معیشتی نامناسبی به سر می برند خواستار پرداخت کلیه دستمزدهای خود می باشند و اعلام کرده اند در صورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان دست به اعتصاب خواهند زد.