حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فروشگاه‌های زنجیره ای در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری رویترز،صدها نفر از کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای روز چهار‌شنبه 31 خردادماه در مقابل یکی از فروشگاه‌های این شرکت سوئدی بزرگ در مرکز مادرید تجمع کرده و به‌ عدم افزایش مزد خود اعتراض کردند.

کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این اجتماع خواستار دستمزد بیشتر و حجم کاری کمتر شدند و فروشگاه را برای چند ساعت تعطیل کردند.کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای خواستار دستمزد بیشتر و حجم کاری کمتر هستند.به گفته یکی از کارگران:آنها باید دستمزدها را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.کارگران مغازه در مادرید همچنین از ساعات کاری بیش از حد در فروشگاه‌ها شکایت کردند و گفتند که کارمندان مجبور شدند بدون هیچ گونه پرداخت اضافه کار یا حمایت اضافی،ساعات خالی کار همکاران خود را در مرخصی پزشکی یا استعلاجی خود پوشش دهند.گفتنی است که بر اساس گزارش سالانه این شرکت برای سال ۲۰۲۲، اسپانیا ۳.۷ درصد نیروی کار فعال کشور در بخش خدماتی متعلق به فروشگاه‌ها است.همچنین ۱۰۰ هزار نیروی کار زنجیره ای در سراسر جهان را به خود اختصاص داده است که ۷۵ درصد آن‌ها زن هستند.