حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فروش بلیت مترو تهران

کارگران بخش فروش بلیت مترو روز جمعه 17 آذرماه با برگزاری تجمعی اعتراضی از عدم دریافتِ دستمزد آبان‌ ماه خود خبر دادند.

این نیروهای پیمانکاری که مدتهاست بابت تاخیر در دریافت حقوق خود معترض هستند،می‌گویند: حقوق مهرماه را اوایل آذرماه دریافت کردند و با این شیوه‌ی پرداخت حقوق دچار مشکلات معیشتیِ بسیاری شده‌اند.این درحالی است که شرکتِ پیمانکار در حال تغییر است و به زودی پیمانکار جدید روی کار می‌آید.‌این نیروها می‌گویند که بین شرکتهای مختلف دست به دست می‌شوند و هر شرکتی هم که می‌آید به جای اینکه وضع آنها بهتر شود،بدتر می‌شود.این معترضان همچنان در تشریح مشکلات خود افزودند:به پیمانکار قبلی بابتِ اضافه‌کاری‌های اجباری و عدم پرداختِ نوبت کاری و… اعتراض داشتند و زمانی که پیمانکار تغییر کرد،مشکلات قبلی رفع نشد و تاخیر در پرداختِ حقوق نیز به مشکلاتشان اضافه شد.در  تغییر مدام پیمانکاران،بخشی از حقوق آنها زایل می‌شود و مشخص نیست با تغییر جدیدِ پیمانکار،معوقات مزدی نیروهای فروش بلیت مترو پرداخت شود یا خیر و تکلیفِ عیدی و سنواتشان نامشخص است.