حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فصلی فضای سبز شهرداری زنجان 

گزارشات منتشره روز سه شنبه 8 مهر ماه از تجمع کارگران فصلی فضای سبز شهرداری زنجان نسبت به اخراج مجدد آنها طی یک ماه گذشته خبر دادند.

از قرار معلوم حدود ۲۰۰ نفر از کارگران فصلی فضای سبز شهرداری زنجان با شروع فصل سرما، قراردادشان تمدید نشده و روند تعدیل و اخراج آنها ادامه دارد. این کارگران با اشاره به این که کارگرانی که اخراج می‌شوند،از یک تا ۷ سال سابقه کار دارند و در روزهای گذشته نیز تجمعات اعتراضی در مقابل شهرداری و برخی نهادهای دولتی برگزار کرده‌اند، افزودند: زمان بازگشت به کار این تعداد کارگر فصلی غیردائمی بهار سال بعد است، اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار آنها بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.”