حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره

جمعی از کارگران فصلی معدن طلای آق دره روز شنبه 11 بهمن ماه در اعتراض به اخراجی شماری از همکاران خود  دست به تجمع زدند.

بر پایه اظهارات کارگران واحد معدنی آق‌دره؛ امسال نیز قرارداد کار حدود ۳۰۰ کارگر فصلی این واحد با شروع فصل زمستان تمدید نشده است. به نقل از این کارگران گفته می‌شود که آن‌ها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع کرده و تا شروع سرمای فصل زمستان به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند. آنها با یادآوری اینکه کارگران اخراجی از یک تا ده سال سابقه کار دارند، افزودند: زمان بازگشت به کار این تعداد کارگر فصلی بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد.