حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فصلی هفت تپه در سه تجمع جداگانه

روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه، شماری از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در سه تجمع جداگانه در مقابل دفتر “کعب عمیر” نماینده مردم شهرستان شوش، در مقابل ساختمان فرمانداری و همچنین ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان، دست به تجمع زدند.

کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، خواهان بازگشت به کار، ایجاد امنیت شغلی و اصلاح قراردادهای کاری خود هستند. کارگران همچنین به مسئولین ابلاغ کردند تا تحقق و رسیدگی به مطالباتشان به تجمع و اعتراض خود ادامه می دهند. قابل ذکر است، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.