حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران فولاد خزر نسبت به وضعیت کارخانه

روز چهارشنبه 26 مهرماه، کارگران فولاد خزر از ادامه وضعیت بلاتکلیف خود خبر دادند. این کارگران می‌گویند همچنان بحث مالکیت کارخانه بلاتکلیف و تولید به صفر رسیده است.

به گفته‌ی کارگران، بعد از اعتراض پنجم شهریور ماه در محوطه کارخانه، قرار بود بحث مالکیت به طور کامل مشخص شود اما تاکنون کارها به نتیجه نرسیده است. کارگران فولاد خزرمی‌گویند: مالک قبلی بعد از سالها، کارخانه را با بحران مالی مواجه کرد و تولید را متوقف کرد؛ حدود ۵۰۰ کارگر در انتظار ورود مسئولانه مقامات امر و تعیین تکلیف مالکیت هستند که از قرار معلوم ۵۱ درصد آن به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. گفتنی است که حقوق شهریور ماه کارگران پرداخت شده اما مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران که راه افتادن مجدد تولید و سر پا شدن کارخانه است هنوز برآورده نشده است.