حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران “فولاد قزوین” و “آرمات شفق” به وضعیت شغلی

روز پنجشنبه 9 آذر ماه 1402، کارگران شرکتهای «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» نسبت به درج عناوین شغلی غیرواقعی در قراردادهایشان اعتراض کردند.

به گفته کارگران، در دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که تحت مسئولیت یک کارفرمای واحد مدیریت می‌شوند، حدود ۴۰۰ کارگر با سوابق بالای ۱۷ تا ۲۰ سال در شرایط سخت و زیان‌آور مشغول کارند. باتوجه به شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این دو واحد و خطوط تولید مشمول قانون «سختی کار» قرار می‌گیرند. اما کارفرما در درج عناوین شغلی کارگران شاغل در واحد تراشکاری، ماشین کاری، کوره، فنی و سالن تولید، عناوین دیگری مانند «کارگر ساده» و «کارگر خدمات» را به کار برده است. در حالیکه بیشتر کارگران با روزی ۱۲ ساعت کار در بخش‌های مختلف کارخانه و در مقابل کوره‌های ذوب در دمای ۱۵۰۰ درجه کار می‌کنند و از نظر نوع و شرایط شغلی مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. طبق اسناد بیمه‌ای عنوان شغلی برخی از کارگران از شمول مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شده و این نگرانی وجود دارد که درصورت اصلاح نشدن این عناوین، امکان بازنشستگی پیش از موعد برایشان ما در آینده وجود نداشته باشد.