حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران قراردادی حمل‌ونقل خلیج فارس

شماری از کارگران قراردادی حمل‌ونقل خلیج فارس روز چهارشنبه 10 مهر ماه در اعتراض به وضعیت قراردادهای خود که قرار است به پیمانی تبدیل شوند، مقابل شرکت دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض، مدیریت بخش خصوصی حمل‌ونقل خلیج فارس که اخیرا این شرکت را خریداری کرده است، دستور پیمانی شدن حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این شرکت که دارای حداقل ۵ و حداکثر ۲۳ سال سابقه کاری هستند را صادر کرده است که در نتیجه این تصمیم کارگران اجازه ورود به محل کار خود را تا تعیین تکلیف ندارند. این کارگران اظهار داشتند  مطابق این دستورالعمل همه آنها که پیش از این به صورت قرارداد مستقیم در بخش‌های خدماتی، فضای سبز، اداری، ناوگان و سایر بخش‌ها با عناوین شغلی راننده، آبدارچی، نظافتچی، برنامه‌ریز و… شرکت حمل‌ونقل خلیج مشغول کار بوده‌اند باید تحت مسئولیت یک یا چند شرکت پیمانکاری تبدیل وضعیت شوند و امنیت شغلی آنان تامین گردد.