حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب

کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب کشور در اعتراض به شرایط سخت کار و همچنین عدم پرداخت حق آب و هوا، روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران قراردادی به نمایندگی از کلیه کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب، در این خصوص گفت، به کارکنان قراردادی بسیاری از سازمان‌ها مانند وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، فولاد خوزستان، فولاد اکسین خوزستان و … که در مناطقی که دارای آب و هوای مناسبی نیستند و مشغول به کار هستند، مزایای بدی آب و هوا پرداخت می‌شود؛ اما  درحالی که کارکنان قراردادی موقت صنعت نفت در شرایط بحرانی کرونا، در وضعیت معیشتی بدی به سر می‌برند از دریافت این حق خود محروم هستند. این کارگران با در دست داشتن پلاکاردی خواستار پرداخت حق بدی آب و هوای کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در استان‌های خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان شدند.