حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز

جمعی از کارگران قطار شهری اهواز روز سه شنبه 5 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل درب ورودی ساختمان شهرداری این شهر خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه و همچنین پرداخت بیش از سه ماه حق بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی شدند. کارگران معترض که به دلیل عدم پرداخت دستمزدها در وضعیت معیشتی بدی به سر می برند در این خصوص میگویند، شماری از آنان که مستاجر نیز می باشند به دلیل عدم پرداخت دستمزدها توان تامین ابتدای ترین نیازهای خانواده هایشان را ندارند. این کارگران قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالباتشان هر روز دست به تجمع بزنند.