حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز

کارگران پروژه قطار شهری اهواز روز سه شنبه 21 دی ماه، نسبت به معوقات مزدی و عدم رسیدگی به مطالباتشان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران می گویند، 15 ماه نه حقوق گرفته‌اند و نه بیمه برایشان رد شده است. کارگران بارها برای رسیدن به حقوق خود اعتراض کرده‌اند ولی مسئولین هیچ پاسخی به خواسته هایشان نداده اند. گفتنی است حدود ۱۱۳ کارگر هستند که در این اوضاع نابسامان اقتصادی بیش از یک سال است که بدون حقوق کار می‌کنند و در بدترین وضعیتِ ممکن هستند.