حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران قطار شهری اهواز

روز سه شنبه 14 آبانماه، شماری از کارگران شاغل در قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.

کارگران قطار شهری اهواز که دارای 20 ماه دستمزد معوقه می باشند در خصوص تجمع خود می گویند، شهردار اهواز به آنها اعلام کرده که شرکت کیسون به عنوان پیمانکار متروی اهواز هیچ طلبی از شهرداری به عنوان کارفرمای این پروژه ندارد و پرداخت حقوق کارگران متروی اهواز از جمله حقوق معوقه برعهده پیمانکار است”. این کارگران جهت رسیدگی به مطالبات خود بارها مقابل نهادهای مختلف دولتی از جمله ساختمان قطار شهری اهواز، دفتر نماینده خامنه ایی در خوزستان و شهرداری مرکزی تجمع کرده اند ولی تاکنون موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده اند.