حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران لاستیک پارس

کارگران لاستیک پارس ساوه، بار دیگر روز شنبه ۱۶ اسفند ماه نسبت به مشکلات صندوق پس‌انداز کارگری این شرکت اعتراض کردند.

کارگران لاستیک پارس ساوه که چندین روز در اعتراض به وضعیت نابسامان صندوق پس‌انداز شرکت، تجمع اعتراضی ترتیب داده بودند، از عدم حصول توافق خبر دادند.به گفته آنها، در توافق‌نامه‌ تنظیمی، تمام تعهدات کارفرما از جمله بازگرداندن پول کارگران به سال ۱۴۰۰ احاله داده شده است؛ همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی و تنظیم طرح آن نیز به سال ۱۴۰۰ موکول شده است.