حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران لوله سازی خوزستان 

کارگران لوله سازی خوزستان روز پنجشنبه 21 بهمن ماه در اعتراض به اخراج شماری از همکارانخود در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند.

از قرار معلوم این کارگران در بدترین وضعیت معیشتی بدون حقوق به حال خود رها شده‌اند. آنها بارها با تجمع در برابر کارخانه و استانداری خواهان برگشت به کار شده‌اند. اما هیچ‌یک از مسئولان حاضر به شنیدن صدای آنها نشده است. شرکت لوله سازی خوزستان ظرف دو سال گذشته بعد از واگذاری به بخش خصوصی به‌دلیل بدهی‌های بالا از سوی مدیریت آن تعطیل شد. این شرکت به بهانه نبود تولید، از پرداخت حقوق کارگران و کارکنان بیکار شده  نیز خودداری می ورزد.