حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ماشین سازی اراک

بنابر گزارشات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی،جمعی از کارگران ماشین سازی اراک در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان دست به برگزاری تجمع زدند.

کارگران این شرکت نسبت به عدم دریافت حقوق خود معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.آنها تحت قرارداد شرکت پیمانکاری هستند و به گفته یکی از کارگران از آبان‌ماه تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.گفتنی است که این کارگران حدود یکماه  است در اعتصاب و اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه شان به سر میبرندو روزانه در محوطه این شرکت تجمع می کنند.همچنین این معترضان تصمیم دارند که اعتراضشان را به مقابل استانداری استان مرکزی بکشانند.