حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ماشین سازی اراک

کارگران ماشین سازی اراک شاغل در پتروشیمی بوشهر روز سه شنبه 28 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و همچنین نامشخص بودن وضعیت شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که بیش از ۱۵۰ نفر می‌باشند، زمانیکه از مسئولین این شرکت پاسخ مشخصی در رابطه با خواسته‌هایشان نشنیدند، به داخل پتروشیمی رفته و ژنراتور برق را خاموش کردند. کارگران ماشین سازی اراک خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق عقب‌افتاده خود هستند. گفتنی است نماینده شرکت سازه پاد به منظور پایان دادن به اعتراض کارگران اعلام کرد، دستمزدهای عقب افتاده را پرداخت می‌کند. اما بعد از خروج کارگران از محوطه پتروشیمی آنها را به رئیس حراست پتروشیمی ارجاع داد.