حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران متروی تهران

کارگران خطوط ابنیه فنی شاغل در خط ۵ مترو تهران روز یکشنبه 3 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه پرداخت نشده خود تجمع کردند.

بیش از یکصد کارگر در خط متروی ۵ تهران-کرج فعالیت دارند که از این تعداد ۹۰ نفر در واحد انتظامات و ۸۰ نفر هم در بخش نگهداری خط ۵ متروی تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند که هرکدام دارای حدود سه ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده می باشند. این کارگران می گویند در آستانه سال نو و افزایش چندین برابری قیمتها مسئولان راه آهن به بهانه کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی از پرداخت دستمزدهای آنها خودداری می ورزند. همچنین حق بیمه ماه‌های خرداد، مرداد، مهر، دی و بهمن ماه آنها نیز تاکنون به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.