حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مجتمع تجاری اروند

از کارگران مجتمع تجاری اروند درادامه تجمعات اعتراضی خود بار دیگر روز شنبه 2 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان این مجتمع اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران طی ماه های گذشته نیز چندین بار با خواست پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زده بودند. اما در پی وعده های مسئولین درخصوص پرداخت کلیه معوقاتشان به تجمع خود پایان داده بودن. کارگران معترض که دارای سه تا 4 ماه دستمزد معوقه می باشند می گویند، شرایط اقتصادی بسیار سخت است و تأخیر در پرداخت دستمزدها آنها را با مشکلات معیشتی زیادی روبرو کرده است. کارگران با اشاره به اینکه خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در این مجتمع هستند، در ادامه افزودند: سالهاست این موضوع را پیگیری می‌کنند اما تاکنون مسئولان منطقه آزاد اروند با بی‌توجهی به مطالباتشان تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و تغییر نوع قرارداد کارگران نگرفته‌اند.