حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مجتمع تجاری کنزالمال

کارگران مجتمع تجاری کنزالمال منطقه آزاد اروند در استان خوزستان،  روز سه شنبه 23 آذر ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی سه ماهه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران این مجتمع تجاری با بیان اینکه مطالبات آن‌ها تا سه ماه به تاخیر افتاده است، می گویند در این اوضاع اقتصادی و علیرغم وجود تهدید کرونا، مسئولان این مجتمع بزرگ و بین‌المللی به پرداخت به موقع حقوق کارگران بی‌اعتنا هستند و کارگران علیرغم همه سختی‌ها مجبورند بدون دریافت حقوق کار کنند.