حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه،کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه به دلیل کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید، بابت امنیت شغلی و افزایش معوقات مزدی خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض: معوقات مزدی کارگران در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری به تاخیر افتاده است. در عین حال  این واحد تولیدی بدهی‌های مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد.آنها همچنین افزودند،تولید اسمی کارخانه ۱۰۰ هزار تن در سال است اما در سال زراعی جاری در مجموع ۲۰ هزار تن شکر زرد در هفت تپه تولید شد که کمترین برداشت طی ۱۳ تا ۱۴  سال گذشته است.همچنین در این دوره از برداشت نیشکر میزان شهد و شیرینی نی‌های بریده شده بسیار پایین بود و به همین دلیل بر میزان تولید شکر تاثیر گذاشته است.