حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مجتمع گازی پارس جنوبی  

کارگران مجتمع گازی پارس جنوبی  روز پنجشبنه 24 مهر ماه برای چندمین بار در اعتراض به  عدم اجرای طرح 14 روز کار 14 روز استراحت، تجمع کردند.

به گفته کارگران معترض، در تمامی شرکتهای تابعه وزارت نفت،پرسنل مناطق عملیاتی بصورت اقماری 14 روز کار 14 روز استراحت میکنند،اما در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی بصورت سلیقه ای برخورد شده است. دریکسال اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا، چندین بار ستاد مبارزه با کرونا دستور داده که همه شرکتهای منطقه بصورت دو هفته کار یا دو هفته استراحت کارکنند، ولی همچنان مدیران مجتمع گاز اعتنایی به این کارندارند. این درحالی است که هر روز به بر تعداد مبتلایان افزوده میشود و از طرفی هم بسیاری از پرسنل در معاینات طب صنعتی خود دارای توصیه های پزشکی هستند.