حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مخابرات روستایی

کارگزاران مخابرات روستایی روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت  عیدی و دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

یکی از کارگزاران در این خصوص می گوید، کمتر از یک هفته به عید باقی نمانده و عدم پرداخت حقوق و عیدی، کارکنان را دچار مشکل کرده است. وی با بیان اینکه کارگزاران مخابرات روستایی حدود شش هزار نفر هستند که در روستاهای ۲۹ استان فعالیت می‌کنند، گفت: آنها خواستار پرداخت کلیه معوقات خود قبل از فرا رسیدن سال نو می باشند.