حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مستغلات و فضای سبز منطقه عملیاتی نار و کنگان

کارگران مستغلات و فضای سبز منطقه عملیاتی نار و کنگان روز شنبه 17 اسفند ماه نسبت به عدم پرداخت 15 روزحقوق بدنبال جابجایی شرکت های پیمانکاری اعتراض کردند.

این کارگران می گویند، با اتمام قرارداد شرکت پیمانکاری قدیم در پایان آبان ماه و شروع  بکار با تاخیر شرکت پیمانکاری جدید در نیمه آذرماه 97، حقوق نیمه اول آذر با وجود وعده مدیران نار و کنگان تاکنون پرداخت نشده است.