حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مس سرچشمه

روز سه شنبه 20 اسفندماه،کارگران مس سرچشمه نسبت به عدم انجام اقدامات بهداشتی در محل غذاخوری‌ و سرویس حمل ونقل که باعث سرایت بیماری کرونا است دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض، در معدن مس سرچشمه، دو گروه عادی‌کار و شیفتی مشغول به کار هستند که بعد از شیوع ویروس کرونا،  تا ساعت ۲ بعدازظهر کار می‌کنند و برای تغییر در ساعات کار آنها انجام نشده است. کارگران همچنین افزودند در معدن مس سرچشمه، تاکنون اقداماتی مثل بسته شدن کانتین ناهار، ضدعفونی اتوبوس‌های رفت و آمد و حتی ضدعفونی مواد ورودی به شرکت که با تریلی‌ها و کامیون‌ها حمل می‌شوند، انجام نشده است.