حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران  معدن زغال سنگ آق دربند

نزدیک به ۱۱۰ تن از کارگران معدن زغال سنگ آق دربند سرخس روز یکشنبه ۱۹ دیماه با برپایی تجمعی نسبت به عدم پرداخت ۱۰ ماه معوقات مزدی خود اعتراض کردند.

این کارگران می‌گویند: جدا از معوقات مزدی ده ماهه، فعالیت بخش استخراج معدن با ۱۱۰ کارگر به مدت حدود یک سال متوقف شده است. به گفته کارگران؛ اگر روند فعلی کار و پرداخت حقوق در این واحد معدنی ادامه داشته باشد فشار کار و مشکلات معیشتی بر کارگران افزایش می‌یابد