حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران معدن زغال سنگ طزره دامغان

روز شنبه 8 مهرماه،جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره در دامغان،بدلیل نبود امنیت شغلی برآورده نشدن دیگر مطالباتشان در حرکتی اعتراضی خواستار حذف پیمانکاران شدند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارگران معدن زغال سنگ طزره ضمن ابراز نگرانی از آینده شغلی خود،خواستار حذف پیمانکاران و بهبود وضعیت شغلی خود در معدن شدند. کارگران همچنین  خواهان افزایش دستمزد و مزایا، محاکمه عاملان مرگ شش معندچی در حادثه انفجار روز 12 شهریور و عملی شدن وعده های مسولین شدند.