حزب کمونیست ایران

اعتراض‌ کارگران منطقه شش شهرداری اهواز

کارگران خدماتی منطقه شش شهرداری اهواز طی چند روز گذشته در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود اقدام به اعتصاب کردند.

کارگران در اعتراض به عدم دريافت چندین ماه حقوق معوقه و حق بیمه تجمع کرده و به نشانه‌ اعتراض، کامیون حمل زباله را در مقابل درب ساختمان شهر‌داری تخلیه کردند. گفته می‌شود، تجمع کارگران معترض با یورش نیرو‌های سرکوبگر و ایجاد فضای رعب و وحشت همراه شده است.