حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران منطقه یک آبفای اهواز

تعدادی از کارگران فصلی منطقه یک آبفای اهواز روز یکشنبه 14 فروردین ماه برای پیگیری مطالبات و با خواست تبدیل وضعیت خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: از سال ۹۵ تحت عنوان نیروی فصلی به‌صورت تمام وقت مشغول به کار هستند. آن‌ها  همچنین می‌افزایند: حقوق ماهیانه کارگران آبفا، حداقلی بوده و هیچ‌گونه مزایا شامل اضافه کاری، حق شیفت، تعطیل کاری و نظایر آن را ندارند. این کارگران اضافه می‌کنند: عیدی و سنوات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت نشده و به‌جای آن تهدید به اخراج شده اند.