حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران موزه میراث روستایی گیلان

به گزارش منتشره، روز چهارشنبه 20 آذرماه، جمعی از کارگران موزه میراث روستایی گیلان و سایر پایگاه‌های استان نسبت به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

به گفته معترضان، به دنبال نابودی منابع طبیعی و کشاورزی، موزه‌ها و اماکنی که برای حفظ میراث روستایی در طی سالیان زحمات کارگران و مردم آن منطقه ساخته شده‌اند، در حال تعطیلی و نابودی‌اند. آنها می گویند تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع و اعتراض زده اند ولی هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشده اند.