حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران ناحیه سه شهرداری تهران

روز شنبه 27 اردیبهشت ماه، تعدادی از کارگران ناحیه سه منطقه ۲۰ شهرداری تهران نسبت به عدم دریافت مطالبات خود دست به اعتراض زده و خواستار مشخص شدن وضعیت خود از سوی شهرداری تهران شدند.

به گفته کارگران معترض،حدود ۶۰ کارگر در بخش فضای سبز ناحیه سه منطقه ۲۰ شهرداری تهران به‌صورت غیرمستقیم با سوابق بالای ۱۵ سال مشغول کارند که جدا از دریافت نکردن یک ماه حقوق فروردین ماه سال جاری، عیدی و سنوات سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.آنها همچنین افزودند، با شیوع ویروس کرونا مسئولان شهری امکانات بهداشتی نظیر ماسک و دستکش در اختیار کارگران قرار نداده‌اند این در حالی‌ست که بعد از تعطیلات رسمی نوروز آنها مرتب در بخش  فضای سبز مشغول کار هستند.