حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران نساجی بروجرد

بنا به گزارشات منتشره روز یکشنبه 1 تیرماه، کارگران نساجی بروجرد نسبت به عدم دریافت معوقات مزدی چندین ماه خود اعتراض کردند.

بنا به گزارش منتشره،نیمی از عیدی سال ۹۸ و دستمزد کارگران طی دو ماه تاکنون پرداخت نشده است.به گفته یکی از کارگران:این مجموعه در حال حاضر حدود ۹۰۰ کارگر شاغل دارد که ادامه وضعیت فعلی، امنیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد.وی در ادامه افزود،با وجود اینکه مسئولان کارخانه بارها وعده پرداخت مطالبات کارگران را داده اند ولی تاکنون به این وعده ها عمل نکرده اند.