حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس  روز شنبه 17 آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل دفتر مرکزی این شرکت در تهران تجمع کردند.

کارگران نگهداری خطوط ابنیه فنی تراورس در این خصوص می گویند به دنبال اعتراضات پیگیرانه شان نیمی از دستمزدهای معوقه شان به آنها پرداخت شد. امان کنون پیمانکار علیرغم دارا بودن منابع مالی کافی  از پرداخت 50 درصد باقیمانده دستمزدهایشان سرباز می زند. کارگران با اشاره به اینکه پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است عنوان کردند، علاوه بر پرداخت دستمزدهای معوقه خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری نیز می باشند.