حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران هتل لاله

شماری از کارگران مجموعه هتل لاله که از سال ۹۵ تاکنون بازنشسته شده‌اند، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و  بخشی از مزایای قانونی و سنوات پایان خدمت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران: میانگین سنوات پایان خدمت هریک از بازنشستگان براساس سوابق کاری حدود۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که کارفرما به بهانه نداشتن منابع مالی، از پرداخت آن سرباز می زند. وی می گوید: کارگران بازنشسته مجموعه هتل بین المللی لاله علیرغم دریافت نکردن کامل سنوات، چندین میلیون تومان مطالبات معوقه دارند که مربوط به مزایای عرفی و رفاهی دوران اشتغالشان می‌شود.