حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران هندی به افزایش خصوصی سازی

گروهی از کارگران صنعت برق در هندوستان  روز چهارشنبه 24 دیماه نسبت به خصوصی‌سازی خطوط انتقال برق شهر «پودوچری» اعتراض کردند.

این اعتراضات گسترده با حضور کارگران و مهندسان الکترونیک اداره برق شهر پودوچری برگزار شد. گفته می شود حدود ۳هزار کارگر در این حرکت اعتراضی شرکت کردند و خواهان توقف روند خصوصی‌سازی شدند. در ساعات آغاز تجمع کارگران، پلیس هند در محل تجمع حاضر شده تا مانع از برگزاری تجمع شود. نماینده کارگران اداره برق درباره مطالبات خود گفتند: کارگران خواهان توقف خصوصی‌سازی هستند و اگر دولت و کمیته خصوصی‌سازی به مطالبات آنها توجهی نکنند، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.  درخبری دیگر آمد است به‌رغم دخالت دادگاه عالی هند و لغو اجرای قوانین جدید، کشاورزان هندی به اعتراض ادامه داده و روز چهارشنبه نسخه‌هایی از آن را آتش کشیدند. گفتنی است   بیش از دو ماه است که ده‌ها هزار کشاورز، بیرون دهلی‌نو اردو زده‌اند. آن‌ها می‌گویند قوانین جدید به‌نفع شرکت‌های خصوصی بزرگ و به‌ضرر کشاورزان است.