حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران واحد بازیافت شهرداری تهران

تعدادی از کارگران شرکتی واحد بازیافت شهرداری‌های تهران روز شنبه 17 دیماه در اعتراض به خلف وعده‌ها برای تبدیل وضعیت استخدامی خود تجمع کردند.

برخی کارگران شرکتی واحد بازیافت شهرداری‌های تهران که از سال گذشته در انتظار تبدیل وضعیت استخدامی خود هستند، در این خصوص می گویند، با وجود آنکه طرح تبدیل وضعیت کارگران شاغل در اکثر واحدهای شهرداری تهران در سال  گذشته و جاری انجام شده است اما این طرح هنوز برای کارگران شرکتی بازیافت مناطق مختلف تهران اجرایی نشده است. آنها همچنین افزودند:. به صورت میانگین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کارگر غرفه‌دار بازیافت به صورت شرکتی در مناطق مختلف شهرداری‌های تهران مشمول این طرح هستند که علارغم طی مراحل اداری به بهانه های مختلف هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند.