حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشمی چوار ایلام

روز یکشنبه 29 مرداد ماه کارگران پتروشمی چوار ایلام بار دیگر در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته هایشان از جمله اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به تجمع زدند.

این کارگران می‌گویند: دو ماه پیش، مدیرعامل پتروشیمی قول داد ظرف مدت یک ماه، طرح طبقه‌بندی اجرا و مزایای مزدی کارگران شرکتی همسان‌سازی می‌شود اما اکنون دو ماه گذشته و هیچ خبری نیست. آنها همچنین می گویند، براساس قانون باید طرح طبقه‌بندی برای کارگران مشمول، پیاده‌سازی و اجرا شود تا دریافتی نیروها براساس مهارت، سابقه و نوع شغل افزایش یابد اما بیش از یکسال است که در انتظار عمل به قانون هستند.