حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی تندگویان

روز چهارشنبه 20 آذذماه، عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل در پتروشیمی تندگویان اعتراض کارگران این واحد تولیدی را برانگیخت.

کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر نسبت به شیوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد تولیدی اعتراض دارند. به گفته کارگران معترض، ضرایب به گونه‌ای است که  دریافتی‌های کارگران این واحد پتروشیمی کمتر از دیگر واحدها است. آنها می گویند، برای کارگران فنی مکانیک، جوشکاری، تراشکاری و مونتاژکاری در این واحد تولیدی تنها ۲۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. این درحالی‌که در دیگر شرکت‌ها بر اساس فن و سابقه کاری دریافتی‌های کارگران را افزایش داده‌اند. طبق اظهارات کارگران؛ عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب شده تا کارگران این واحد پتروشیمی حقوق کمتری به نسبت دیگر واحدهای پتروشیمی در ماهشهر دریافت کنند.