حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه

کارگران پیمانکاری پتروشیمی “دماوند انرژی” در پارس جنوبی روز چهارشنبه 8 دیماه با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی به مشکلات شغلی خود شدند.

این کارگران خواستار “تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در قالب قرارداد مستقیم جهت اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت و یکسان سازی حقوق و دستمزد و حذف شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو و در نهایت، اجرایی شدن دوره کاری ۱۴ روز کاری و ۱۴ روز استراحت در قالب طرح ۱۴/۱۴ اقماری جهت رفع آسیب‌های جدی اجتماعی و فرهنگی خانواده‌هایشان در این منطقه و زیرساخت‌های اساسی جهت اجرای طرح اسکان پرسنل شاغل در شرکت‌های مستقر در منطقه پارس جنوبی” می باشند.