حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی فن‌آوران

کارگران پتروشیمی فن‌آوران روز شنبه 4 دیماه با برپایی تجمعی ار محوطه شرکت خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

این کارگران می‌گویند: زمزمه‌های تبدیل وضعیت برای تعداد محدودی از نیروهای شاغل در این پتروشیمی به گوش می‌رسد؛ آنها از مدیران این واحد می خواهند اگر قرار است تبدیل وضعیت صورت بگیرد، همه مشمولان را در دایره‌ آن قرار دهند و اگر ظرفیت محدود است، براساس رتبه‌بندی و یک نظام ارزشیابیِ قابل استناد، این کار صورت بگیرد.