حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان

روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه،کارگران پروژه پتروشیمی هگمتانه همدان با انتشار نامه ای سرگشاده اعتراضشان را نسبت عدم پرداخت 2ماه حقوق اعلام کردند.

در قسمتی از این نامه آمده است، ما کارگران پتروشیمی هگمتانه همدان پیمانکاری دیهیم صنعت هنوز حقوق بهمن و اسفند سال گذشته خود را دریافت نکردیم .قراردادهای ما هم طوری است که عیدی و سنوات پایان سال شامل هیچکدام ما نمیشود ،لااقل حقوق خودمان را پرداخت نمایید .باتوجه به اینکه از اواسط اسفندماه کارگاه تعطیل شده،هیچکس جوابگوی ما نمی باشد. ما فقط خواهان حق و حقوق خود میباشیم و حقوق اضافه هم نمی خواهیم.